Pelindung

 

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Kie Raha Ternate

 

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Kie Raha Ternate

 

Penyunting Pelaksana

 

Wachyudi Eksan, M.Pd

Rahmat Muhdar, M.Pd

Hasrul, M.Pd

Rachmatia Tauhid, M.Pd

Iswan E. Tawari, M.Pd

Nutfah A.M Arif, M.Pd

Apridayani Marasabessy, M.Pd

Harina Sangaji, M.Si

 

Administrasi

Sufri Saleh, S.Pd.,M.Pd

Irwan Abdullah, S.Pd.,M.Pd